U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Filwise S.L.
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, onder meer via deze website, via de e-mail en via sociale netwerken. Door het gebruik van onze website of door deel te nemen aan een aanbieding of promotie, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken en gebruiken zoals beschreven in dit beleid.

Dit privacy beleid bevat de volgende informatie:
– Algemene informatie over de gegevensbeheerder en gegevensverwerker
– Wie is uw gegevensbeheerder en hoe u contact kunt opnemen met de gegevensbeheerder
– Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
– Het verzamelen van gevoelige gegevens
– Hoe gebruiken we persoonlijke gegevens
– Wat zijn uw rechten
– Hoe lang houden we uw gegevens
– Hoe u zich kunt afmelden

Over Filwise S.L.

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Filwise S.L. Filwise S.L.houdt zich bezig met online marketing activiteiten. In dit kader verspreiden wij advertenties via onze website(s) voor derden.

Filwise S.L. neemt de privacy van u en uw persoonsgegevens zeer serieus. Dit beleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Wij raden u ten zeerste aan dit Privacy beleid te lezen voordat u de websites van Filwise S.L. gebruikt of persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit Privacy Beleid voldoet aan alle relevante wetten en voorschriften, waaronder de algemene gegevensbeschermingsverordening (“AVG”), inclusief de General Data Protection Regulation (“GDPR”) en EC Directive Regulations Act 2003.

Wie is uw gegevensbeheerder?

Een gegevensbeheerder bepaalt de doeleinden waarvoor, en de manier waarop, uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Het doel en de middelen kunnen alleen of samen met anderen worden bepaald.
Filwise S.L., is de verantwoordelijke voor deze website en de bijbehorende nieuwsbrief en sociale media. Als u contact wilt opnemen met de Data Privacy Officer van Filwise S.L., dient u een verzoek te sturen naar: privacy@filwise.com.
Filwise S.L. zet verschillende online campagnes uit voor marketingpartners, dit betekent dat elke marketingpartner een gegevensbeheerder is. Filwise S.L. doet zijn uiterste best om te controleren en ervoor te zorgen dat onze klanten alle toepasselijke wetgeving naleven. Dit omvat overeenkomsten voor klantenvoorwaarden en -voorwaarden, die met strikte regels zijn opgesteld, om te voorkomen dat uw gegevens worden misbruikt.
Als u expliciet verzoekt om meer informatie over een aanbieding en / of een product te ontvangen, zullen wij uw informatie aan de geselecteerde partners verstrekken. Elke partner heeft een specifiek privacy beleid en algemene voorwaarden. We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacy beleid van die websites te lezen.
Filwise S.L. zal als gegevenscontroleur de gegevens van gebruikers op de juiste manier verwerken en passende beveiligingsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen. Als u zich zorgen maakt dat uw gegevens misbruik zijn, stuur dan een e-mail: privacy@filwise.com.

Persoonlijke gegevens

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon, worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.
Wanneer u gebruikt maakt van onze website of zich registreert om deel te nemen aan een promotionele actie, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij voornamelijk verwerken:
Uw voor- en achternaam;
Uw adres, email, en telefoonnummer (contactgegevens);
Uw geboortedatum;
Uw details over uw interesses;
Uw keuzes omtrent uw levensstijl;
Uw IP adres
Onderwerpen over en/of personen van wie u misschien graag informatie wilt ontvangen;
Uw interactie en communicatie met ons, met inbegrip van uw deelname aan promotionele acties en enquêtes.
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Filwise S.L., kan Filwise S.L. aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Filwise S.L.. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
Locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voor de locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur wordt via uw device eerst (eenmalig) om toestemming gevraagd;
Gegevens beschikbaar in externe bronnen. We kunnen informatie over u ontvangen van openbare of commercieel beschikbare bronnen.
De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd.

Uw rechten

U kunt te allen tijde:
Kennisgeving en/of inzage (kopie) van uw persoonlijke gegevens verzoeken;
Verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, indien onjuist of onvolledig;
Verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd (of dat we stoppen met het gebruikt van uw persoonsgegevens) waar niet meer nodig;
Verzoeken dat wij stoppen met het sturen van communicatie in het kader van direct marketing;
Inzage verkrijgen of, en aan wie, in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt.
Uw verzoek wordt binnen een kalendermaand na aanvaarding van uw verzoek behandeld. In dit kader kan het mogelijk zijn dat wij u verzoeken om nadere informatie te verleggen.

Gevoelige data

Filwise S.L. verzamelt geen gegevens die als gevoelige gegevens worden beschouwd.
Gevoelige gegevens worden gedefinieerd als persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of vakbondslidmaatschap, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheidsgegevens of gegevens betreffende de seksleven of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.
Deze site, inclusief het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid en de algemene handelsvoorwaarden, is niet gericht op minderjarigen. Er worden geen persoonlijke gegevens van minderjarigen verzameld, gebruikt en / of openbaar gemaakt.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Filwise S.L. gebruikt uw persoonlijke gegevens in het kader van directe marketing. Wij geven uw persoonsgegevens met betrekking tot de directe marketing door aan derde partijen. Wij zullen alleen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven, hetzij op het moment dat de persoonlijke informatie wordt verzameld of via een andere vorm van toestemming of kennisgeven aan u.
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen voor verschillende doeleinden. Enkele van deze doeleinden zijn:
Om u informatie, aanbiedingen en acties over producten en diensten op basis van uw voorkeuren te sturen en/of het melden van het winnen van een prijs via email, telefoon, SMS/MMS en/of enig ander marketing kanaal;
Het verbeteren en personaliseren van aanbiedingen, onderhouden en bijwerken van gegevens en/of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en uw gebruik van ons product, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses. Bijvoorbeeld, als er speciale aanbiedingen zijn voor de eigenaren van huisdieren, zijn wij in staat om deze e-mails te sturen aan deelnemers met huisdieren;
Het mogelijk maken van communicatie tussen u en derde partijen waarmee u communicatie wenst;
Het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan derden om deze in staat te stellen om u gerichte informatie en aanbiedingen te kunnen sturen;
Voor statistische- en marketing doeleinden, en;
Het verbeteren van de kwaliteit van onze website.
Zoals hierboven vermeld, zullen we uw persoonlijke informatie alleen gebruiken en / of onthullen als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt. We nemen geen contact met u op als u bent geregistreerd bij de Dutch ConsuWijzer organisation, tenzij u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven dat wij en / of derden contact met u kunnen opnemen.
U kunt op er ieder moment voor kiezen dat u geen aanbiedingen en informatie van ons en/of derde partijen wilt ontvangen. U kunt zich uitschrijven voor deze berichtgeving door te klikken op ‘afmelden’ in de desbetreffende email. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van aanbiedingen en informatie van een derde partij, aan wie wij uw informatie verstrekken, in het kader van de relevante aanbieding of communicatie van die derde partij.

Gebruik van persoonlijke gegevens door derde partijen en sponsors

Derde partijen kunnen u benaderen om u passende aanbiedingen te doen. Uiteraard gebeurt dit pas nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven en wanneer het voor u duidelijk is van welke derde partijen u aanbiedingen kunt verwachten. Wij geven uw gegevens nooit door aan derden tenzij u daar specifiek een verzoek toe indient, door bijvoorbeeld in te gaan op een aanbieding van een derde via onze website. 
U dient er rekening mee te houden dat de inhoud van de websites en/of het privacy beleid van derden kunnen afwijken van het beleid van Filwise S.L.. We raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacy beleid van dergelijke websites te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag en de websites van derde partijen.

Derden kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken, bijvoorbeeld:
Gesponsorde vraag: wanneer u op bevestigende wijze reageert op een bepaalde vraag uit een promotie of enquête (met ja), kunnen we uw contactgegevens aan de sponsor met betrekking tot de vraag verstrekken.
Deze sponsors kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen met informatie en aanbiedingen. De gegevens die u invult zoals geslacht, naam, achternaam, leeftijd, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en IP worden doorgegeven aan deze derde partijen die mogelijk contact met u opnemen om hun aanbiedingen te promoten.
Deze sponsors zullen uw persoonlijke gegevens verwerken nadat u uw exclusieve toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van reclame- en marketingcommunicatie, via telefoon, sms, e-mail; (Artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).

Dataretentie

We slaan uw persoonlijke gegevens op in de Europese Economische Ruimte
Filwise S.L. respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in onze database. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Filwise S.L., voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Filwise S.L. spant zich verder naar redelijkheid in, haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Filwise S.L. is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Filwise S.L..
Gegevensbeschermingsmaatregelen zijn echter nog steeds volledig veilig en ondanks de maatregelen die we hebben getroffen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen. U moet ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. U moet ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van beveiligingsinbreuken.
In het geval van een inbreuk op de beveiliging van uw (persoonlijke) gegevens, zullen wij u binnen 48 uur op de hoogte brengen zoals vereist door de wet. Als u ons een huidig e-mailadres hebt gegeven, kunnen we e-mail gebruiken om informatie met betrekking tot de inbreuk te communiceren. We kunnen ook, indien van toepassing, via andere methoden kennisgeving doen.
Als we persoonlijke gegevens hebben, zullen we stappen ondernemen om het te vernietigen of de-identificeren, hoewel we bepaalde gegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke vereisten te voldoen.
Gegevensoverdracht via het internet is inherent onzeker en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen. U dient zelf ook zorg te dragen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. U dient zo spoedig mogelijk een melding bij ons te maken als u op de hoogte bent van een beveiligingsinbreuk. In het geval van een beveiligingsinbreuk, met betrekking tot uw (persoons)gegevens, die ongunstige gevolgen voor u teweegbrengt, zullen wij u van een dergelijke beveiligingsinbreuk op de hoogte stellen. Indien u ons heeft voorzien van uw e-mailadres, mogen wij dit adres gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot de beveiligingsinbreuk. Kennisgeving kan ook op andere manieren plaatsvinden.
We zullen de persoonsgegevens onmiddellijk vernietigen wanneer de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, u heeft verzocht om uw persoonlijke gegevens uit een bepaalde database te laten verwijderen, de periode voor het bewaren van persoonlijke gegevens is verstreken of omdat aan het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld is voldaan. Het kan echter voorkomen dat de geldende wetgeving ons verplicht om deze persoonlijke gegevens te bewaren.

Doorgifte naar landen buiten de EU

In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan (servers van) ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EU, vanwege technische en operationele redenen. Door akkoord te gaan met dit Privacy beleid stemt u ermee in dat Filwise S.L. uw gegevens aan landen buiten Nederland en/of de EU ter beschikking kan stellen. Wij zullen er zorg voor dragen dat er voldoende adequate maatregelen worden getroffen om het niveau van bescherming van persoonsgegevens binnen de EU te kunnen waarborgen.

Bewaartermijn

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan de periode die nodig is om de doeleinden, uiteengezet in het Privacy beleid, te vervullen. De persoonsgegevens worden in het algemeen 3 jaar, nadat de persoonsgegevens zijn verzameld, bewaard. Indien een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan kan deze termijn langer doorlopen.
Indien we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben of u heeft ons verzocht uw persoonlijke gegevens uit de database te verwijderen, zullen wij stappen ondernemen om de gegevens te vernietigen of de-identificeren. Houd er rekening mee dat onze partners hun eigen bewaarperiode en regels hebben. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie. We kunnen de beoordeling en bijbehorende gegevens veilig bewaren voor onbepaalde tijd, in het geval van een Subject Access Request (SAR)

Openbaarmaking

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan onze klanten en adverteerders, agenten van derden en dienstverleners en aannemers in het kader van directe marketing. We doen dit alleen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacy beleid. We stellen uw persoonlijke gegevens alleen ter beschikking als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Daarnaast kunnen we uw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht zijn en/of daartoe zijn genoodzaakt als gevolg van een rechtszaak.
U kunt ons te allen tijde verzoeken om te stoppen met de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan een andere organisatie als het doel van de openbaarmaking directe marketing is. We zullen binnen een redelijke termijn stoppen met de openbaarmaking van uw gegevens. We zullen de betrokken organisatie melden dat zij moeten stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen de desbetreffende organisatie op de hoogte stellen van het feit dat u heeft verzocht dat er geen gebruikt meer wordt gemaakt van uw persoonsgegevens. Wij zijn echter niet verantwoordelijk als een derde partij uw informatie blijft gebruiken.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot een schending van dit Privacy beleid of een schending van de toepasselijke wetgeving, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. U moet uw klacht voorzien van voldoende informatie met betrekking tot uw klacht, samen met eventueel ondersteunend bewijs.
Wij zullen de kwestie onderzoeken en bepalen welke stappen er eventueel zullen worden genomen om uw klacht op te lossen. Er is een mogelijkheid dat wij contact met u opnemen als wij aanvullende informatie van u nodig hebben. Wij zullen u binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomst van het onderzoek.

Vragen?

Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot het Privacy beleid of ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:

Filwise S.L.

Avenida Diagonal 474

08006 Barcelona, Spanje

privacy@filwise.com

Wijzigingen

Filwise S.L. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan om het Privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van het geldende beleid.

Wanneer u na wijzigingen aan dit beleid gebruik blijft maken van de website of onze diensten, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt.

Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2024.